Burberry

برند نامدار «Burberry» در سال ۱۸۵۶ توسط "توماس بربری۱" در شهر باسینگستوک انگلستان افتتاح شد.  

بربری پیشینۀ برجسته‌ای در تهیه لباس برای وقایع ویژه دارد. برای مثال می‌توان به تهیۀ لباس خدمۀ اولین پرواز لندن به منچستر توسط "کلود گِرِم وایت۲" در سال ۱۹۱۰ اشاره کرد. نمونه دیگر، تهیه لباس و تدارکات اولین سفر اکتشافی به قطب جنوب توسط "روآلد آموندسن۳" در سال ۱۹۱۱ است. 

نام بربری با پارچۀ بادوام گاباردین گره خورده است و همواره بارانی کمربنددار "ترنچ کت۴" را در ذهن تداعی می‌کند. این سبک بارانی با آستر پیچازی تقریباً در همۀ شوهای این برند با جلوه‌ای تازه و به‌روز ارائه می‌شود.

در حال حاضر "ریکاردو تیشی۵" مدیرهنری این برند انگلیسی است. 

1. Thomas Burberry          2. Claude Grahame-White          3. Roald Amundsen
4. Trench Coat                  5. Riccardo Tisci