Diane Von Furstenberg

برند "Diane Von Furstenberg"، با اختصار «DVF»، در سال ۱۹۷۰ توسط شخصی به همین نام در نیویورک بنیان گذاشته شد. برند خانم "دایان ون فورستنبرگ" با لباس زنانه "رَپ۱" (مدلی که یک طرف لباس روی طرف دیگر آن پیچیده می‌شود) شناخته می‌شود. او این شیوۀ طراحی را در سال ۱۹۷۴ به بازار مد روانه کرد و می‌كوشد آن را همواره مدرن و به‌روز نگه دارد. وی در سال ۲۰۰۵ جایزۀ "شورای طراحان مد آمریکا۲" را بدست آورد و یک سال بعد به عنوان رئیس این شورا انتخاب شد.

از سال ۲۰۱۸ "ساندرا کمپوس۳" با سمت مدیرعامل و "نتن جندن۴" به عنوان مدیرهنری، و طراح ارشد این برند انتخاب شده‌اند. 

1. Wrap Dress
2. CFDA: The Council of Fashion Designers of America
3. Sandra Campos
4. Nathan Jenden