Diane Von Furstenberg

برند "Diane Von Furstenberg"، با اختصار «DVF»، در سال ۱۹۷۰ توسط شخصی به همین نام در نیویورک بنیان گذاشته شد. برند خانم "دایان ون فورستنبرگ" با لباس زنانه "رَپ۱" (مدلی که یک طرف لباس روی طرف دیگر آن پیچیده می‌شود) شناخته می‌شود. او این شیوۀ طراحی را در سال ۱۹۷۴ به بازار مد روانه کرد و می‌كوشد آن را همواره مدرن و به‌روز نگه دارد. وی در سال ۲۰۰۵ جایزۀ "شورای طراحان مد آمریکا۲" را بدست آورد و یک سال بعد به عنوان رئیس این شورا انتخاب شد.

از سال ۲۰۱۵ "پائلو ریوا۳" با سمت مدیرعامل و از سال ۲۰۱۶ "جانتان ساندرز۴" به عنوان مدیرهنری این برند انتخاب شده‌اند. 

1. Wrap Dress
2. CFDA: The Council of Fashion Designers of America
3. Paolo Riva  
4. Jonathan Saunders