فراز، عکاس

از برند و فروشگاه خاصی خرید نمی‌کنم، بیشتر مواقع لباس مورد علاقه‌ام را در مغازه‌های تاناکورا پیدا می‌کنم! 

از نظر من "تیپ هنری" و مفاهیمی مثل آن تحت تاثیر فضاهای مجازی است که بخصوص در تهران خیلی رایج شده، تا جایی که افراد با یک تیپ و سر و وضع خاص خودشان را "هنرمند" جلوه می‌دهند. اما این درست نیست که هنر و مد را یکی بدانیم و طرز فکری به اسم تیپ هنری راه بیندازیم و در جامعه گسترش بدهیم.

Brands:
Tags: street style