انوشه، طراح لباس

همۀ لباس‌ها و همۀ مدل‌ها را دوست دارم. به مد روز اهمیت نمی‌‌دهم، قیمت هم برایم مهم نیست، از هر چیزی که خوشم بیاید آن را می‌خرم.

Brands:
Tags: street style