"فرهاد مشیری"، یکی‌ از مهم‌ترین هنرمندان معاصر هنر تجسمی، در حال حاضر ساکن ایران است. مشیری در دو دهۀ اخیر موفق به شناساندن زبان خاص و سبک منحصر به خود در عرصه بین‌المللی بوده است. آثار او در نمایشگاه‌های متعددی حضور یافته و کارنامه هنری‌اش در راستای شکستن مرز‌های مرسوم هنر نقاشی شکل گرفته است.

فرهاد مشیری در سال ۱۳۴۲ (۱۹۶۳ میلادی) در شهر شیراز متولد شد و هنر و فیلم‌سازی را در انستیتو هنر کالیفرنیا آموخت. کار را در ابتدا با چیدمان‌های تجربی‌، ویدئو آرت و نقاشی در کالیفرنیا شروع کرد و در سال ۱۳۷۰ (۱۹۹۱) به تهران بازگشت. 

او شهرت‌اش را در پیوند فرم‌های سنتی‌ ایرانی‌ با فرهنگ مصرف‌گرایی و هنر عامه به دست آورد. زبان مشیری طنزآمیز است و جدی‌بودن را دوست ندارد. سادگی‌ در هنر را می‌پسندد و غالباً احساس را به خردمندی ترجیح می‌دهد. 

"زندگی‌ زیباست" عنوان کتابی‌ است که دست‌کم ۱۶۰ اثر از فرهاد مشیری را در دو جلد گردآوری کرده است. در این کتاب، که توسط انتشارات "S.P.A Skira Editore" در ایتالیا به چاپ رسیده است، آثار منتشرنشده هنرمند به همراه چندین مقاله از "دکتر مریم اختیار"، "نگار عظیمی‌"، "آرام مُشایدی" و "واسیلیس ایکنمپولس۱" درباره هنرمند و آثارش گردآوری و عرضه شده است.   

1. Vassillis Oikonomopoulos

Brands: