یاسمینه، طراح جواهر

از بوتیک‌ها و برندهای مختلف خرید می‌کنم اما جواهراتم را خودم می‌سازم.
لباس‌های سنگ‌دوزی‌شده و پرنقش‌ ونگاری را که مانع نشان دادن جواهراتم می‌شود، نمی‌پسندم. با یک بودجه خوب و نامحدود فقط کیف و کفش می‌‌خرم.  

Brands:
Tags: street style