رعنا، نقاش 

عاشق کمد لباس بابام و دست‌دوم فروشی‌ها هستم.
جوراب‌هام را خیلی دوست دارم و سبک "كيم جونگ اون۱را بیشتر از هر کس دیگری می‌پسندم. 

1. Kim Jong-un

 

 

Brands:
Tags: STREET STYLE