"زنان اروپایی در خانه‌های ایرانی۱‌" عنوان تازه‌ترین کتاب "پرویز تناولی" مجسمه‌ساز، نقاش و پژوهشگر ایرانی‌ است. این کتاب حاصل پژوهش‌های تناولی دربارۀ تصاویر و نقاشی‌های زنان اروپایی است که در خانه‌های ایرانی‌ قرن نوزدهم نقش بسته‌اند. 

تصاویر زنان اروپایی نقش بااهمیتی‌ در معماری داخلی‌ خانه‌های دوره قاجار بخصوص خانه‌های اصفهان و نقاشی‌های دیواری دروازه بازار قیصریه داشته است. این کتاب گرایش به استفاده از این تصاویر را حاصل روابط سیاسی و فرهنگی ایران با غرب در زمان قاجار و دروه‌های پیش از آن می‌داند. 

پرویز تناولی طی‌ ۴۰ سال گذشته در سفرهای متعددش به اقصی نقاط ایران به تحقیق و جمع‌آوری میراث هنر عامیانه پرداخته و حاصل پژوهش‌های خود را در نشریات و کتاب‌های متعددی از جمله "قالیچه‌های تصویری"، "قفل‌های ایران" و "گبه، هنر زیرپا" به چاپ رسانده است.    

مراسم رونمایی کتاب "زنان اروپایی در خانه‌های ایرانی‌" با همکاری بنیاد فرهنگی-هنری MOP و موزه بریتانیا در تاریخ ۳ جولای در لندن انجام شد.  

1. European Women in Persian Houses: Western Images in Safavid and Qajar Iran
By: Parviz Tanavoli
London: I.B.Tauris & Co Ltd, 2016


Brands: